HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC – NGƯỜI LAO ĐỘNG

TRƯỜNG MẦM NON PHƯỚC NGHĨA

NĂM HỌC: 2022-2023

 

Thực hiện Công văn số 158/HD-PGDĐT ngày 14 tháng 09 năm 2022 Về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động; xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị trường học năm học 2022-2023;

 Trường mầm non Phước Nghĩa tiến hành tổ chức Hội nghị Viên chức – người lao động vào ngày 24 tháng 09 năm 2022  Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm học 2021 - 2022và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023.  

Tham dự và chủ trì Hội nghị có bà Võ Thị Phương Tranh – Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường và toàn thể viên chức và người lao động. Hội nghị đã nhất trí bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 05 đồng chí: 

1. Đ/C Võ Thị Phương Tranh – Bí thư chi bộ – HT; 

2. Đ/C Trương Thị Thanh Hiệp – Chủ Tịch Công Đoàn ;

3. Đ/C Trương Thị Lý – Trưởng ban thanh tra nhân dân; 

Đoàn thư ký gồm 02 Đ/C:  

1. Đ/C Nguyễn Ái Linh - Giáo viên.

2. Đ/C Nguyễn Thị Xuân Kiều - Giáo viên.

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị đại biểu VC-NLĐ năm học 2022-2023 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Báo cáo kiểm điểm thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết của hội nghị VC-NLĐ năm học 2021 - 2022, và những quy định về thực hiện dân chủ trong nhà trường; Tổng kết đánh giá và kiểm điểm trách nhiệm của hiệu trưởng trong việc thực hiện kế hoạch năm học 2022 – 2023.

Triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023; Thông qua các nội quy, quy chế trong năm học 2022-2023.

Đ/C Võ Thị Phương Tranh- bí thư chi bộ- HT thông qua báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và  phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023

Đ/C Trương Thị Lý thông qua báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ

 năm học 2021-2022 và kế hoạch thực hiện năm học 2022-2023

Đ/C Trương Thị Thanh Hiệp-CTCĐ- tổng hợp ý kiến đoàn viên lao động trong đơn vị qua phiên họp trù bị 17/09/2022 

Đ/C Hồ Thị Thúy Quyên- kế toán- báo cáo công khai tình hình tài chính của nhà trường

Đ/C Trương Thị Lý- BTTND- Báo cáo hoạt động ban thanh tra nhân dân

Đ/C Trương Thị Thanh Hiệp-CTCĐ- Báo cáo tổng kết phong trào thi đua Đ/C Phạm Văn Năm- Bí thư Chi bộ Xã Phước Nghĩa phát biểu 
Đ/C Trần Thị Yên Nhiên- Chuyên viên Phòng GDĐT Phát biểuĐ/C Võ Thị Phương Tranh –BTCB- Hiệu trưởng Tiếp thu ý kiến

BCHCĐ phát động phong trào thi đua năm học 2022-2023 và kí giao ước thi đua

Sau buổi làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm vụ năm học 2022-2023 và thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, hứa quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí.

Cuối cùng bà Võ Thị Phương Tranh – BTCB – HT đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của VC-NLĐ trong cơ quan và đề nghị mỗi thành viên trong cơ quan không ngừng học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao năng lực và hiệu quả công tác tham mưu, tăng cường đổi mới phương thức hoạt động; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra…

                                                                                     BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN